Witamina D: kolejne dowody na ochronę przed infekcjami

W artykule opublikowanym sierpniu 2023 r. lekarze z Rumunii przedstawili przegląd badań dotyczących wpływu witaminy D na ochronę przed infekcjami wirusowymi dróg oddechowych, w tym COVID-19.

Autorzy artykułu stwierdzili, że witamina D może chronić przed infekcjami dróg oddechowych na wiele sposobów. Po pierwsze, witamina D przyczynia się do uszczelnienia nabłonka dróg oddechowych, utrudniając przedostanie się wirusów do organizmu. Po drugie, witamina D stymuluje pierwszą linię obrony przed patogenami, czyli tzw. odporność nieswoistą, wrodzoną. Do odporności wrodzonej należą m.in. makrofagi, które wychwytują i niszczą wirusy, oraz komórki NK (natural killer), które niszczą komórki zainfekowane wirusami. Po trzecie, witamina D hamuje proliferację limfocytów pomocniczych, które nasilają reakcję zapalną, jednocześnie promując proliferację limfocytów regulatorowych, które reakcję zapalną wygaszają. Po czwarte, witamina D zmniejsza produkcję cytokin prozapalnych, które mogą prowadzić do uszkodzenia tkanek, a także nasila produkcję cytokin przeciwzapalnych. Po piąte, witamina D stymuluje wytwarzanie w organizmie związków o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, takich jak beta-defensyny i katelicydyny.

Autorzy artykułu podkreślili, że niedobór witaminy D istotnie zwiększa ryzyko infekcji dróg oddechowych. Badania przeprowadzone w różnych populacjach wykazały, że osoby z niedoborem witaminy D są bardziej narażone na zachorowanie na przeziębienie, grypę i COVID-19.

W ramach profilaktyki infekcji skuteczna jest suplementacja witaminy D już w dawce 400-1200 j.u. (mikrogramów). Badania wykazały, że suplementacja witaminy D w tych dawkach może zmniejszyć ryzyko infekcji dróg oddechowych o około 10-15%.

W leczeniu ciężkich zakażeń stosowano, z dobrym skutkiem, megadawki witaminy D dożylnie. Badania wykazały, że megadawki witaminy D mogą zmniejszyć ryzyko zgonu u pacjentów z COVID-19.

Autorzy artykułu opowiadają się za wykorzystywaniem wszystkich źródeł witaminy D: diety bogatej w ryby, suplementów diety, ekspozycji na światło słoneczne.

Jeśli obserwacje przedstawione w artykule zostaną ostatecznie potwierdzone, witamina D może okazać się kluczowym elementem walki z infekcjami na poziomie zdrowia publicznego. Niewykluczone bowiem, że niedobór witaminy D związany z niedostatkiem światła słonecznego jest powiązany przyczynowo ze zwiększoną częstością infekcji oddechowych w okresie jesienno-zimowym.

Wnioski

W oparciu o wyniki badań przedstawionych w artykule można wysnuć następujące wnioski:

  • Witamina D może chronić przed infekcjami wirusowymi dróg oddechowych, w tym COVID-19.
  • Niedobór witaminy D istotnie zwiększa ryzyko infekcji dróg oddechowych.
  • Suplementacja witaminy D w dawce 400-1200 j.u. może zmniejszyć ryzyko infekcji dróg oddechowych.
  • Megadawki witaminy D mogą być skuteczne w leczeniu ciężkich zakażeń.
  • Warto stosować wszystkie źródła witaminy D, w tym dietę, suplementy diety i ekspozycję na światło słoneczne.

Źródło:

 1. integmed.pl
 2. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov